Minerały

Metal cyrkon

Cyrkon-metal jest odporny chemicznie, ma bardzo wysoką temperaturę topnienia 1 857°C. Wszystkie tlenki metali mają znacznie wyższą temperaturę topnienia niż występujące w nich metale, a więc „cyrkonia” powinna topić się w temperaturze jeszcze wyższej niż chryzoberyl. Zgodnie z prawami chemii, temperatura topnienia dwutlenku cyrkonu wynosi aż 2370°C. Tak wysoka temperatura topnienia dwutlenku cyrkonu, a równocześnie jeszcze większa odporność chemiczna niż cyrkonu-metalu, uzasadnia stosowanie go w przemyśle ceramicznym do wytwarzania tygli, parownic, mufli ogniotrwałych oraz jako katody lamp łukowych. Zastąpienie wolframu dwutlenkiem cyrkonu w lampie 1 000-watowej dwudziestokrotnie podwyższa jaskrawość światła. Lampa cyrkonowa daje jaskrawość równą 1/8 jaskrawości światła słonecznego. Dlatego właśnie lampy takie stosuje się w telewizji i kinematografii. Podsumujmy, co już wiemy. Dwutlenek cyrkonu jest bardzo odporny chemicznie i odporny na działanie wysokiej temperatury. Cyrkon-metal jest twardszy od wielu metali, cyrkon-kamień szlachetny ma twardość taką samą jak kwarc i szmaragd, a więc dwutlenek cyrkonu bez żadnych domieszek powinien być jeszcze twardszy, bardziej nadający się do użycia jako oczko w pierścieniu.