Minerały

Kamienne meteoryty

Jednym z najczęściej spotykanych minerałów w meteorytach kamiennych jest oliwin-krzemian magnezu silnie zanieczyszczony żelazem. Przezroczyste odmiany oliwinu ziemskiego to znany nam już chryzolit i identyczny z nim, ale o innym zabarwieniu, peridot – kamienie jubilerskie. Ale w meteorytach znaleziono również bardziej szlachetne kamienie-szafiry, rubiny oraz granaty. Mamy więc tytułowe, kosmiczne kamienie ozdobne. Prawdziwy meteorytowy skarb odkryto jednak dopiero w roku 1888. W pracach Francuskiej Akademii Nauk opublikowane zostało sprawozdanie z przebiegu i wyników badań meteorytu kamiennego, który spadł w dniu 4 września 1 886 roku, 1 8 minut po godzinie 7 rano, nie opodal wioski Nowy Uriel, w dzisiejszym obwodzie Gorkowskim. Badania przeprowadzili dwaj pracownicy Instytutu Leśnictwa w Petersburgu-docent mineralogii Michaił W. Erofiejew i profesor chemii Paweł A. Łaczinow. Zgodnie z treścią sprawozdania wśród licznych minerałów, z których zbudowany był ten meteoryt, znajdowały się również… diamenty, l to w znacznej ilości, bo aż 1% masy meteorytu. W trzy lata później, w roku 1891, francuski chemik Henri F. Moissan, laureat Nagrody Nobla za prace związane z konstrukcją pieca łukowego i wydzielenie fluoru, odkrył diamenty podczas analizy kawałków meteorytu żelaznego ze słynnego Kanionu Diabolo.