Biologia

Skąd roślina „wie”, że nadszedł czas wykształcania kwiatów? Właściwa koordynacja czasowa decyduje o sukcesie reprodukcyjnym, kiedy roślina przestawia się z rozwoju wegetatywnego na rozrodczy. Co stanie się, jeżeli np. roślina … Czytaj dalej

Biologia

Przez wieki ludzie stosowali korę wierzby do leczenia bólu głowy i innych dolegliwości. Najpierw wyizolowano z niej kwas salicylowy, który okazał się pod względem budowy chemicznej podobny do aspiryny. Ostatnio … Czytaj dalej

Biologia

Ptaki wydalają zbędne produkty przemiany materii w postaci półpłynnego kwasu moczowego. Ze względu na brak pęcherza moczowego, związek ten dostaje się wprost do kloaki i zostaje wydalony razem z kałem. … Czytaj dalej

Biologia

Liście są najbardziej zmiennymi organami roślin; botanicy wprowadzili specyficzną terminologię, aby opisać ich kształt, typ nerwacji i sposób umieszczenia na łodydze. Dzięki owej zmienności wiele gatunków roślin można rozpoznać na … Czytaj dalej

Biologia

Cechą wyróżniającą kręgowce spośród innych strunowców jest obecność kręgosłupa, tworzącego szkielet osiowy ciała. Ta giętka struktura powstaje wokół struny grzbietowej i u większości gatunków wypiera ją podczas rozwoju zarodkowego. Kręgosłup … Czytaj dalej

Biologia

Kość promieniowa, jedna z dwóch kości przedramienia, jest typową kością długą. Liczne miejsca przyczepu mięśni są tak ułożone, że kość ta może się obracać względem swojej osi długiej, a także … Czytaj dalej

Biologia

Większość korzeni rośnie pod ziemią i jest niewidoczna, toteż wielu ludzi nie wie, jak ważną rolę odgrywają one w życiu roślin. Pierwszą ważną ich funkcją jest przytwierdzanie rośliny do podłoża. … Czytaj dalej

Biologia

Komórki nabłonka wielorzedowego wyglądają, jakby tworzyły kilka warstw. Mimo że każda spoczywa na błonie podstawnej, nie każda sięga powierzchni tkanki. Układ ten sprawia wrażenie występowania dwóch lub większej liczby warstw … Czytaj dalej

Biologia

W strefie klimatu umiarkowanego można określić wiek drzewa na podstawie liczby słojów przyrostów rocznych. Ich wielkość zależy od lokalnych warunków pogodowych, takich jak opady i temperatura. Czasami zmiana wielkości słojów … Czytaj dalej

Biologia

Dojrzałe nasiona wielu roślin pozostają w stanie spoczynku przez pewien czas, mimo sprzyjających warunków. Czynniki wewnętrzne regulowane genetycznie uniemożliwiają im kiełkowanie nawet w odpowiednich warunkach. Spoczynek wielu nasion jest skutkiem … Czytaj dalej