Biologia

Około 90% spośród 262 tysięcy gatunków roślin to rośliny kwiatowe. Cechują się one obecnością kwiatów, podwójnym zapłodnieniem, bielmem i nasionami zamkniętymi wewnątrz owoców. Są najliczniejszą grupą roślin, odniosły największy sukces … Czytaj dalej

Biologia

Mimo wielkiego zróżnicowania budowy i wzrostu łodyg, wszystkie mają pąki, które są embrionalnymi zawiązkami pędów. Na szczycie łodygi znajduje się pąk wierzchołkowy zawierający merystematyczny zaczątek pędu. Kiedy merystem apikalny w … Czytaj dalej

Biologia

Przyjmijmy przez chwilę, że studiujesz inżynierię i poproszono Cię o sporządzenie projektu wydajnego kolektora słonecznego, zdolnego do zamienienia energii promienistej w energię chemiczną związków organicznych. Od czego zaczniesz? Należałoby najpierw … Czytaj dalej

Biologia

Rozróżnia się dwa rodzaje systemów korzeniowych roślin: palowy i wiązkowy. System palowy występuje u wielu roślin nagonasiennych i dwuliściennych. Składa się z jednego korzenia głównego, który rozwija się z korzonka … Czytaj dalej

Biologia

Banki nasion pozwalają przechowywać na bardzo małej przestrzeni duże ilości materiału genetycznego. Przechowywane nasiona są zabezpieczone przed niekorzystnymi zmianami siedliska, klimatu, chorobami, zjadającymi je zwierzętami i ogólnym zaniedbaniem. W pewnych … Czytaj dalej

Biologia

Rośliny okrytozalążkowe wykształcają niekiedy zarodek bez mejozy i fuzji gamet. Ten bezpłciowy proces nosi nazwę apomiksji. Zarodek może np. rozwijać się z diploidalnej komórki zalążka, a nie z zygoty, powstałej … Czytaj dalej

Biologia

Oprócz możliwości szybkiego ruchu, głowonogi mają dwie inne adaptacje ułatwiające im ucieczkę przed drapieżnikami. Jedna z nich to zdolność do błyskawicznej zmiany koloru, powodującej zmylenie napastnika. Za zmianę koloru odpowiedzialne … Czytaj dalej