Biologia

W latach 1940-60 poszukiwano substancji pobudzającej podziały komórek w hodowlach tkankowych, czyli hodowlach komórek wyizolowanych z rośliny, prowadzonych na specjalnych podłożach. Dotychczas botanicy najlepiej poznali działanie kwasu abscysynowego w roślinach narażonych na stres wodny. Poziom tego hormonu drastycznie wzrasta w liściach roślin podczas silnej suszy. Aktywuje on proces transdukcji sygnału, … Czytaj dalej

Biologia

Ptaki i ssaki, a także niektóre ryby i owady są endotermiczne, co oznacza, że dysponują mechanizmami homeostatycznymi pozwalającymi im utrzymać określoną temperaturę ciała niezależnie od jej zewnętrznych zmian. Ważną zaletą endotermii jest stała temperatura ciała i duża aktywność enzymów. Zwierzęta endotermiczne mogą być aktywne nawet podczas mrozów w zimie. Kosztuje … Czytaj dalej

Biologia

Bulwocebula jest bardzo krótką pionową łodygą podziemną, która wyglądem przypomina cebulę, lecz w odróżnieniu od niej, organem spichrzowym są nie liście podziemne, ale zgrubiała podziemna łodyga, pokryta pergaminowymi łuskami. Pąki kątowe często dają początek nowym bulwocebulom, które później stają się oddzielnymi roślinami. Znanymi roślinami ogrodowymi wykształcającymi bulwocebule są szafran, mieczyk … Czytaj dalej

Biologia

Zamknięty układ krążenia zbudowany jest z dwóch głównych naczyń biegnących wzdłuż całego ciała zwierzęcia. Krew krąży dzięki skurczom mięśni ściany ciała oraz skurczom naczynia grzbietowego i leżących z przodu ciała pięciu par naczyń okrężnych. Naczynie grzbietowe zbiera krew z naczyń poszczególnych segmentów i pompuje ją od tyłu do przodu ciała. … Czytaj dalej

Biologia

Około 90% spośród 262 tysięcy gatunków roślin to rośliny kwiatowe. Cechują się one obecnością kwiatów, podwójnym zapłodnieniem, bielmem i nasionami zamkniętymi wewnątrz owoców. Są najliczniejszą grupą roślin, odniosły największy sukces ewolucyjny. Omówienie budowy i funkcji roślin zacznijmy od przyjrzenia się znanemu gatunkowi – dębowi i jego owocom. Wiewiórki często chowają … Czytaj dalej

Biologia

Mimo wielkiego zróżnicowania budowy i wzrostu łodyg, wszystkie mają pąki, które są embrionalnymi zawiązkami pędów. Na szczycie łodygi znajduje się pąk wierzchołkowy zawierający merystematyczny zaczątek pędu. Kiedy merystem apikalny w pąku wierzchołkowym nie wykazuje aktywnego wzrostu, pąk  jest z zewnątrz okryty warstwą ochronnych tusek pąkowych, które są przekształconymi liśćmi. W … Czytaj dalej

Biologia

Przyjmijmy przez chwilę, że studiujesz inżynierię i poproszono Cię o sporządzenie projektu wydajnego kolektora słonecznego, zdolnego do zamienienia energii promienistej w energię chemiczną związków organicznych. Od czego zaczniesz? Należałoby najpierw sprawdzić w literaturze fachowej, jak w przeszłości projektowano kolektory słoneczne i konwertory energii. Warto by było także dowiedzieć się od … Czytaj dalej

Biologia

Rozróżnia się dwa rodzaje systemów korzeniowych roślin: palowy i wiązkowy. System palowy występuje u wielu roślin nagonasiennych i dwuliściennych. Składa się z jednego korzenia głównego, który rozwija się z korzonka zarodkowego, oraz z licznych wyrastających z niego korzeni bocznych różnej wielkości. Przykładem zielnej rośliny dwuliściennej o takim systemie korzeniowym jest … Czytaj dalej

Biologia

Banki nasion pozwalają przechowywać na bardzo małej przestrzeni duże ilości materiału genetycznego. Przechowywane nasiona są zabezpieczone przed niekorzystnymi zmianami siedliska, klimatu, chorobami, zjadającymi je zwierzętami i ogólnym zaniedbaniem. W pewnych przypadkach materiał z banku nasion może posłużyć do ponownego wprowadzenia do środowiska gatunków roślin, które w naturze już wyginęły. Banki … Czytaj dalej

Biologia

Rośliny okrytozalążkowe wykształcają niekiedy zarodek bez mejozy i fuzji gamet. Ten bezpłciowy proces nosi nazwę apomiksji. Zarodek może np. rozwijać się z diploidalnej komórki zalążka, a nie z zygoty, powstałej z połączenia dwu haploidalnych gamet. Wykształcanie nasion w drodze apomiksji jest formą rozmnażania bezpłciowego, skoro zaś nie dochodzi do fuzji … Czytaj dalej