Biologia

Łatwo sobie wyobrazić mapę świata, a na niej wszelkie gatunki zwierząt. Zwróćmy więc uwagę na te obszary:

  • Gęste pasy lasów iglastych rozciągają się choćby w poprzek północnych rejonów Europy, Azji i Ameryki Północnej. Żyjące tam zwierzęta muszą mieć zdolność do przetrwania długich i ostrych zim.
  • Mokradła to środowisko lądowo –
Czytaj dalej
Biologia

Dzięki godnej uwagi umiejętności dostosowania się zwierząt do otoczenia udało im się zadomowić w najróżniejszych środowiskach i warunkach klimatycznych naszej planety. W różnych częściach świata znajdują się obszary o bardzo zbliżonych warunkach naturalnych, często zamieszkane przez podobne gatunki zwierząt. Również na stepach Ameryki Południowej, Afryki i Australii pasą się podobne … Czytaj dalej

Biologia

Zwierzęta – tak samo jak ludzie – żyją w określonym środowisku. Na kuli ziemskiej można je spotkać wszędzie: na lądzie, w morzu, w rozmaitych warunkach klimatycznych i geograficznych. Większość gatunków zwierząt żyje w tych samych częściach świata od tysiącleci. Stopniowo dostosowały one tryb swojego życia do określonego otoczenia. Otoczenie to … Czytaj dalej

Biologia, Minerały

Dzisiaj już nie ma żadnych dinozaurów. Ale czy nie przetrwały one w jakiejkolwiek innej postaci? Czy są dzisiaj zwierzęta, które byłyby pra-pra-pra wnukami dinozaura? Spośród pięciu wielkich grup kręgowców (ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki) trzeba wyeliminować zarówno ryby jak i płazy, gdyż istniały już znacznie wcześniej od dinozaurów. Nie … Czytaj dalej

Biologia, Minerały

Istnieje co najmniej kilka teorii na temat przyczyn wymarcia dinozaurów i innych zwierząt żyjących w epoce dinozaurów. Spróbujmy przyjrzeć się wybranym kilku, najbardziej popularnych teorii, które bazują na poprowadzonych do niedawna badaniach:

  • Niektórzy uczeni reprezentują pogląd, że na podstawie wykopalisk można udowodnić zmiany klimatyczne, które miały miejsce przed 65 milionami
Czytaj dalej
Biologia, Minerały

Poniżej przytoczono przykłady hipotez, które mogłyby pomóc wyjaśnić zagładę dinozaurów:

  • Naukowcy odkryli warstwę skał sprzed 65 milionów lat, która zawierała duże ilości irydu. Pierwiastek ten spotyka się stosunkowo rzadko na Ziemi, ale za to bardzo często występuje on w meteorytach. Może więc na Ziemię spadł meteoryt o średnicy na przykład
Czytaj dalej
Biologia, Minerały

Największą zagadką dotyczącą dinozaurów jest chyba znalezienie odpowiedzi na pytanie dlaczego wymarły? Przed 65 milionami lat zniknęły ze świata stosunkowo nagle wszystkie dinozaury. Ale dlaczego? Istnieje na ten temat wiele teorii, lecz żadna z nich nie daje zadowalającego wyjaśnienia faktów, które przedstawiają wykopaliska. Interesujące jest również to, że w tym … Czytaj dalej

Biologia

Praptakiem uważanym za protoplastę dzisiejszych zwierząt latających był archeopteryks. Posiadał on już wówczas cechy, nad którymi warto się pochylić:

  • Archeopteryks miał zęby, tak jak wiele innych gadów, podczas gdy dzisiejsze ptaki są wszystkie bezzębne. Natomiast duży mózg i duże oczy upodabniały go bardziej do ptaków niż do gadów.
  • Na każdym
Czytaj dalej
Biologia

Co to jest ptak? Najbardziej charakterystyczną cechą ptaka jest upierzenie. Skamieniałości archeopteryksa, który żył przed 150 milionami lat wskazują, że miał on pióra. Czy był więc ptakiem? Miał on jednocześnie szereg cech gadzich, a w co najmniej 20 punktach podobny był do małych dinozaurów drapieżnych – celurozaurów (z łac. jaszczury … Czytaj dalej

Biologia

Pytania na temat krwioobiegu dinozaurów rozbijają się o kwestie stało- lub ich zmiennocieplności. Jest mało prawdopodobne, abyśmy kiedykolwiek dowiedzieli się, czy dinozaury rzeczywiście były stałocieplne, czy też zmiennocieplne. Dyskusja na ten temat ma jednak sens, ponieważ poszerz się naszą wiedzę o wzajemnych zależnościach w życiu. W odniesieniu to tego trzeba … Czytaj dalej