Biologia

Rozróżnia się dwa rodzaje systemów korzeniowych roślin: palowy i wiązkowy. System palowy występuje u wielu roślin nagonasiennych i dwuliściennych. Składa się z jednego korzenia głównego, który rozwija się z korzonka zarodkowego, oraz z licznych wyrastających z niego korzeni bocznych różnej wielkości. Przykładem zielnej rośliny dwuliściennej o takim systemie korzeniowym jest … Czytaj dalej

Biologia

Banki nasion pozwalają przechowywać na bardzo małej przestrzeni duże ilości materiału genetycznego. Przechowywane nasiona są zabezpieczone przed niekorzystnymi zmianami siedliska, klimatu, chorobami, zjadającymi je zwierzętami i ogólnym zaniedbaniem. W pewnych przypadkach materiał z banku nasion może posłużyć do ponownego wprowadzenia do środowiska gatunków roślin, które w naturze już wyginęły. Banki … Czytaj dalej

Biologia

Rośliny okrytozalążkowe wykształcają niekiedy zarodek bez mejozy i fuzji gamet. Ten bezpłciowy proces nosi nazwę apomiksji. Zarodek może np. rozwijać się z diploidalnej komórki zalążka, a nie z zygoty, powstałej z połączenia dwu haploidalnych gamet. Wykształcanie nasion w drodze apomiksji jest formą rozmnażania bezpłciowego, skoro zaś nie dochodzi do fuzji … Czytaj dalej

Biologia

Oprócz możliwości szybkiego ruchu, głowonogi mają dwie inne adaptacje ułatwiające im ucieczkę przed drapieżnikami. Jedna z nich to zdolność do błyskawicznej zmiany koloru, powodującej zmylenie napastnika. Za zmianę koloru odpowiedzialne są chromatofory – komórki leżące w tkance łącznej wora powłokowego i zawierające ziarna pigmentu. Skurcz i rozkurcz mięśni wokół chromatoforów … Czytaj dalej