Biologia

Do gromady skąposzczetów należy ok. 3000 gatunków żyjących w wodach słodkich i w wilgotnej glebie. Zwierzęta te charakteryzują się brakiem parapodiów, obecnością nielicznych szczecin na segmentach tułowia  oraz słabo wyodrębnionym odcinkiem głowowym. Wszystkie skąposzczety są obojnakami. Pospolita dżdżownica ziemna osiąga długość ok. 20 cm. Jej ciało jest zbudowane z ponad … Czytaj dalej

Biologia

Ryby kościste pojawiają się w zapisie kopalnym wcześniej niż ryby chrzęstnoszkieletowe, ale obie grupy powstały prawdopodobnie w tym samym okresie – w dewonie. Obie grupy łączy wiele podobieństw, ale z drugiej strony dzielą je zasadnicze różnice. Przede wszystkim większość ryb kościstych charakteryzuje się skostniałym szkieletem i obecnością licznych kręgów. Kość … Czytaj dalej

Biologia

Ryby chrzęstnoszkieletowe oddychają za pomocą skrzeli, zlokalizowanych na przegrodach skrzelowych. Ciągły ruch wody wpływającej przez otwór gębowy, omywającej skrzela i wypływającej przez 5-7 par szczelin skrzelowych zaopatruje rybę w tlen rozpuszczony w wodzie. Rekiny aktywnie pływające w toni wodnej wymuszają swoim ruchem przepływ wody przez skrzela. Rekiny żyjące przy dnie … Czytaj dalej

Biologia

Ryby chrzęstnoszkieletowe przez całe życie zachowują chrzestny szkielet, choć niekiedy mogą go wzmacniać złogi wapnia. Wszyscy przedstawiciele tej gromady mają szczęki oraz dwie pary płetw parzystych, a w ich skórze tkwią łuski plakoidalne. Łuska taka budową przypomina ząb: zewnętrzną powierzchnię tworzy szkliwo, nim leży warstwa zębiny. Duże łuski na krawędziach … Czytaj dalej

Biologia

Rośliny kwiatowe otaczają substancjami odżywczymi zarodek zawarty w nasieniu, które po zapłodnieniu rozwija się z zalążka. Składniki pokarmowe z nasienia nie tylko służą kiełkującemu zarodkowi rośliny, ale także stanowią pokarm zwierząt, w tym człowieka. Rozwój zarodka i endospermy następujący po zapłodnieniu przebiega dzięki stałemu dopływowi substancji odżywczych od rośliny rodzicielskiej … Czytaj dalej

Biologia

Wiatr, zwierzęta, woda i pękanie owoców rozsiewają nasiona i owoce różnych roślin okrytozalążkowych. Wydajne sposoby rozsiewania nasion dają roślinom możliwość rozszerzania zasięgu geograficznego. W niektórych przypadkach faktycznym środkiem rozsiewania jest samo nasienie, podczas gdy u takiej rośliny jak solanka kolczysta cała roślina jest pośrednikiem w rozsiewaniu, ponieważ wiatr niesie po … Czytaj dalej

Biologia

Jak u większości organizmów, rozmnażanie płciowe roślin obejmuje mejozę i fuzję komórek płciowych – jajowych i plemnikowych, nazywanych łącznie gametami. Połączenie gamet, określane jako zapłodnienie, zachodzi w zalążni kwiatu, po czym roślina kwiatowa wykształca nasiona zawarte wewnątrz owocu. Potomstwo rozmnażających się płciowo rodziców wykazuje znaczną zmienność genetyczną. Może przypominać jedną … Czytaj dalej

Biologia

Rozmnażanie płciowe i bezpłciowe są zharmonizowane z różnymi warunkami środowiska. Jak już wiemy, potomstwo powstałe w wyniku rozmnażania płciowego różni się genetycznie od rodziców, więc genotypy rodzicielskie nie mogą zachować się w potomstwie. Genetyczna zmienność potomstwa może być korzystna, zwłaszcza w niestabilnym środowisku. Jeżeli dany gatunek rośliny rozmnażającej się płciowo … Czytaj dalej

Biologia

Rozgwiazdy są odrębną gromadą szkarłupni. Ich ciało jest zbudowane z tarczy centralnej, od której odchodzi od 5 do ponad 20 ramion. Na dolnej stronie ramion występują setki par nóżek ambulakralnych. Otwór gębowy znajduje się pośrodku dolnej strony tarczy centralnej. Szkielet wewnętrzny zbudowany jest z licznych wapiennych płytek, umożliwiających ograniczone ruchy … Czytaj dalej

Biologia

Rośliny mięsożerne chwytają owady. Większość z tych roślin rośnie na glebach ubogich w niektóre składniki mineralne, zwłaszcza azot. Część potrzebnych składników mineralnych uzyskują z ciał owadów i innych drobnych zwierząt. Liście roślin mięsożernych są przystosowane do wabienia, chwytania i trawienia ofiar. Część roślin mięsożernych ma pułapki bierne. Na przykład w … Czytaj dalej